Nông Ngư Cơ Tiến Phát có buổi làm viêc với hội nông dân thị xã Long khánh để đưa sản phẩm máy móc nông nghiệp chất lượng giá hợp lý đến với mỗi người nông dân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét