CỦ PHÁT ĐIỆN, DINAMO PHÁT ĐIỆN
CỦ PHÁT ĐẠI BÀNG ST
Củ phát điện, dinamo phát điện là loi thiết b điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-2
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 2kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 5.265.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-3
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 3kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 5.500.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-5
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 5kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 7.875.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-7,5
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 7,5kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 9.000.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-10
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 10kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 9.600.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-12
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 12kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 9.840.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-15
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 15kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 12.840.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-20
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 20kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 13.920.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-24
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 24kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 14.880.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-30
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 30kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 21.840.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-40
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 40kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 24.240.000 đ
 • Mã sản phẩm: ĐẠI BÀNG ST-50
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Công suất: 50kw
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mô tả: Thiết bị điện đa dng phc v nhu cu phát điện tại các địa phương có mạng lưới hệ thống điện chưa đến nơi làm cho công việc sn xut nông nghip ca bà con nông dân gặp khó khăn, nó ng dng nhiu trong hot đng kéo điện thắp sáng, sưởi ấm gia cầm gia súc, phát điện kéo động cơ nổ,...
 • Có giá phân phối sỉ tốt nhất trên thị trường.
 • Hotline: 0941.002.003 - 0915.035.068

Giá 28.560.000 đ

 
Phương châm:
- Nông ngư cơ Tiến Phát luôn đặt lợi ích và nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy quý khách hàng đừng ngừng ngại hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất.
- Chính sách tư vấn miễn phí, giao hàng tận nơi và chương trình chăm sóc hậu mãi.
- Khách hàng hài lòng là Tiến Phát hoàn thành nhiệm vụ

Hotline tư vấn/đặt hàng: 0941.002.003 - 0915.035.068
 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét